Το Saishuu Heiki Kanojo αποτελεί © τών: Shin Takahashi, Shogakukan, Toei Video, TFC, CBC.
Η παρούσα σελίδα είναι ανεπίσημη με ενημερωτικό σκοπό και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τις παραπάνω εταιρίες. Τα κείμενα της σελίδας αποτελούν © του δημιουργού της

Χρονολογία: 2000 ως 2001
Τεύχη: 7
Εκδότης: Shogakukan
Περιοδικό δημοσίευσης: Big Comic Spirits

 

Saishuu Heiki Kanojo 1
Ημερ.  κυκλοφορίας: Μάιος 2000
Σελίδες: 211
Saishuu Heiki Kanojo 2
Ημερ.  κυκλοφορίας:
Ιούλιος 2000
Σελίδες:
222
Saishuu Heiki Kanojo 3
Ημερ.  κυκλοφορίας:
Νοέμβριος 2000
Σελίδες:
229
Saishuu Heiki Kanojo 4
Ημερ.  κυκλοφορίας:
Μάρτιος 2001
Σελίδες:
230
Saishuu Heiki Kanojo 5
Ημερ.  κυκλοφορίας: Ιούνιος 2001
Σελίδες:
237
Saishuu Heiki Kanojo 6
Ημερ.  κυκλοφορίας: Νοέμβριος 2001
Σελίδες:
288
Saishuu Heiki Kanojo 7
Ημερ.  κυκλοφορίας:
Δεκέμβριος 2001
Σελίδες:
308

^Πάνω^